jce editor

Handleiding JCE Editor

 

jce editorJCE is een Joomla extensie waarmee u eenvoudig uw artikelen kunt bewerken in de backend van Joomla. JCE heeft de status “Editor’s Pick” op extensions.joomla.org, vanwege de vele opties en mogelijkheden. Hieronder vindt u een korte handleiding voor het gebruik van deze editor, die ingaat op basis-functies als het aanpassen van tekst, plaatsen van afbeeldingen en maken van links.

 

  

Joomla 1.5 / 1.6 / 1.7 + JCE 2.0.x

Onderstaande handleiding heeft betrekking op Joomla versies 1.6.x en 1.7.x. en JCE versie 2.0.x. Wanneer u gebruik maakt van Joomla 1.5.x of JCE versie 1.x, is deze handleiding ook bruikbaar. Sommige functies of dialoogschermen wijken iets af, maar zijn in de basis hetzelfde. Daarnaast hebben de buttons in JCE 1.x een iets andere vormgeving. Waar nodig zijn afwijkende instructies Joomla 1.5.x aangegeven in de tekst.

 

1. Inloggen

U kunt inloggen in Joomla via de link http://www.uwwebsite.nl/administrator. Let op dat u “uwwebsite.nl” vervangt door het adres van uw eigen website.

 

2. Een artikel openen

Joomla werkt met zogenaamde artikelen (articles). Een artikel staat min of meer synoniem voor een pagina aan de voorkant van de website. Deze artikelen kunnen binnen Joomla vervolgens worden onderverdeeld in categorieën (categories).

 

Een artikel heeft een “titel” (title) en valt binnen een categorie. Artikelen kunnen echter ook “ongecategoriseerd” zijn: het artikel valt niet binnen een bepaalde categorie.

 

 • Ga in het menu (Website – Gebruikers – Menu’s – Inhoud – etc.) naar Inhoud > Artikelen (Joomla 1.5: Artikelen > Artikelbeheer)
 • U bent nu in het scherm Artikelbeheer en ziet u een lijst met artikelen.
 • Klik het artikel aan dat u wilt aanpassen door op de Titel van het artikel te klikken.
 • U bent u nu in het scherm Artikelbeheer : Artikel bewerken (Joomla 1.5: Artikel: [Bewerken])

3. De tekst van een artikel aanpassen

Het aanpassen van tekst is redelijk eenvoudig voor iedereen die wel eens met een tekstverwerkingsprogramma (bijvoorbeeld Word) heeft gewerkt. Let wel op de volgende zaken:

 

 • Type de tekst liefst rechtstreeks in, of kopieer tekst in de editor zonder opmaak. Vaak ontstaan problemen doordat de opmaak van een gekopiëerde tekst wordt meegekopiëerd.
 • Kopieer daarom geen teksten uit Word of een vergelijkbaar programma rechtstreeks in de editor, maar door middel van de button “Paste as Plain Text” paste t.
 • Beperk het gebruik van hoofdletters, Bold (vetgedrukte), cursieve of onderstreepte tekst zoveel mogelijk. Dit komt namelijk al snel schreeuwerig over.
 • Maak voor kopjes gebruik van de Heading 1, Heading 2 en Heading 3 uit het pull-down-menu “Format”. Selecteer daarbij eerst de tekst voor het kopje en kies vervolgens een Heading uit het pull-down-menu.

 

Paste as Plain Text

paste as plain text

Maak gebruik van de button “Paste as Plain Text” wanneer u tekst kopiëert naar uw artikel. Dit zorgt ervoor dat er geen opmaakelementen uit Word (of een vergelijkbaar programma) of vanaf een andere website worden meegekopieerd, zoals lettertypes of tekstkleuren. “Plain Text” staat voor platte tekst, oftwel tekst zonder opmaak.

 

Enkele handige buttons:

Let op: de vormgeving van de buttons wijkt af in JCE versie 1.x.


readmore

Insert Readmore: deelt het artikel op in de introtekst en de tekst die verschijnt na het klikken op “Lees meer…”

unlink

Unlink: om een link te verwijderen uit de tekst.

link

Insert / Edit link: link invoegen

image

Insert / Edit image: afbeelding invoegen / aanpassen

ordered list

Ordered list

unordered list Unordered list

source

Toggle Source Code

undo Undo: maakt de laatste wijziging ongedaan.

 

4. Een artikel opslaan

Rechtsboven in uw scherm ziet u een aantal knoppen waarmee u de wijziggingen die u heeft gemaakt in een artikel kunt opslaan:

Joomla 1.6 / 1.7:

 • Opslaan: het artikel wordt opgeslagen. U blijft echter op dezelfde pagina. Let op: wanneer u op Opslaan klikt, zijn de wijzigingen direct zichtbaar op uw website.
 • Opslaan & sluiten: het artikel wordt opgeslagen en u gaat terug naar de lijst van alle artikelen.
 • Opslaan & nieuw: het artikel wordt opgeslagen en u kunt daarna meteen een nieuw artikel aanmaken.
 • Opslaan als kopie: het artikel wordt opgeslagen als een kopie van het originele artikel. Let op: de wijzgingen worden alleen opgeslagen in de kopie.
 • Sluiten: het artikel wordt gesloten en eventuele wijzigingen worden niet opgeslagen.

 

Joomla 1.5:

 • Opslaan: het artikel wordt opgeslagen en u gaat terug naar de lijst van alle artikelen.
 • Toepassen: het artikel wordt opgeslagen. U blijft echter op dezelfde pagina. Let op: wanneer u op Toepassen klikt, zijn de wijzigingen direct zichtbaar op uw website.
 • Sluiten: het artikel wordt gesloten en eventuele wijzigingen worden niet opgeslagen.

 

Let op:

 • Wanneer u een artikel opslaat, zullen de wijzigingen direct op uw website zichtbaar zijn.
 • Na het opslaan van een artikel, kunt u wijzigingen niet meer ongedaan maken.

 

5. Een link plaatsen in een artikel

 • Open een artikel (zie punt 2. hierboven).
 • Selecteer het woord of stukje tekst wat een link moet worden met uw muis.
 • Klik vervolgens op de button “Insert/Edit link”:

 

insert edit link

 

Het volgende dialoogscherm verschijnt:

 

link manager

 

 1. Vul hier de URL in wanneer het een uitgaande (naar een andere website) link betreft. De URL dient te beginnen met http://www.
 2. Om een link te maken naar een pagina (artikel) binnen uw website.
 3. Om een link te maken naar een menu-item binnen uw website (bijvoorbeeld: home of contact)
 4. Opent de link-browser om te linken naar bestanden (bijvoorbeeld een PDF).
 5. Om een link te maken naar een e-mailadres.
 6. Hier kunt u aangeven of de link dient te openen in een nieuw browser-scherm of in het huidige browser-scherm.
 7. De titel van de link (optioneel)
 8. Klik afsluitend op “Insert” om de link te plaatsen.

6. Een link verwijderen

 • Selecteer de (volledige) gelinkte tekst
 • Klik op de button “Unlink” unlink

 

7. Een afbeelding plaatsen of aanpassen

insert edit image


Een afbeelding van uw computer uploaden:

 • Plaats de cursor op de plek in de tekst waar de afbeelding dient te komen staan.
 • Klik op het knopje “Insert/Edit Image”
 • U ziet nu het volgende dialoogscherm:

 

image manager

 

 • Klik op het knopje “Upload” (1). U ziet nu een nieuw dialoogscherm waarmee u een afbeelding van uw computer naar de server van de website kunt uploaden.
 • Selecteer de afbeelding in de lijst (2)
 • Stel zonodig de “Properties” van de afbeelding in (3 t/m 8)
  • URL: dit wordt automatisch ingevuld
  • Alternate Text: beschrijvende tekst voor de afbeelding (niet verplicht)
  • Dimensions: afmetingen van de afbeelding (wordt automatisch ingevuld, maar kan eventueel aangepast worden)
  • Alignment: de uitlijning van de afbeelding naar links, rechts, boven of onder.In het blokje “Preview” ziet u wat het effect is van de uitlijning.
  • Margin: de witruimte om de afbeelding heen. Bij een links uitgelijnde afbeelding zijn de volgende waardes aanbevolen: 0 – 10 – 10 – 0.
  • Border: de rand om de afbeelding (meestal: 0)
 • Klik op de knop “Insert” (9)
 • De afbeelding verschijnt in het artikel. Vergeet niet het artikel op te slaan.

 

Een bestaande afbeelding aanpassen / vervangen

 • Selecteer met uw muis de afbeelding. Deze wordt blauw (in Windows).
 • Klik op het knopje “Insert/Edit image” image
 • U ziet nu het bovenstaande dialoogscherm. Hier kunt u de afbeelding aanpassen zoals hierboven beschreven.

 

8. Een afbeelding verwijderen

 • Selecteer de afbeelding met uw muis. Deze wordt blauw (in Windows).
 • Druk op de delete- of backspace-toets van uw toetsenbord

 

9. Laatste wijziging ongedaan maken

 • Klik op de button “Undo” undo of gebruik de toets-combinatie control+z op uw toetsenbord.

 

 

warningCopyright Notice: het kopiëren van dit artikel zonder bronvermelding is niet toegestaan.